AGORIA EGOV AND SMART CITIES AWARDS

Agoria Smart City Awards 2019 uit de startblokken

Maakt uw stad of gemeente gebruik van slimme technologische oplossingen om de leefbaarheid te bevorderen en betere diensten aan te bieden aan de burger? Dan nodigt Agoria u uit om deel te nemen aan de Agoria Smart City Awards 2019 en uw project stevig in de spotlights te zetten!

De Agoria Smart City Awards, momenteel al aan de vierde editie toe, zijn een onderscheiding voor Belgische steden en gemeenten die concrete stappen zetten om uit te groeien tot ‘Smart City’. We zoeken in het bijzonder projecten die uw stad of gemeente tot een inspirerend voorbeeld maken binnen vier thema’s:

Slimme gebouwen en duurzame wijken

Slimme mobiliteit en logistiek

Slimme energie en nutsvoorzieningen

Slimme digitale communicatie, digitale infrastructuur en veiligheid

Kortom, we zetten met deze Award grote of kleine steden en gemeenten in de kijker die innovatieve technologische oplossingen inzetten ten voordele van het comfort en welzijn van de burger of om de stadsprocessen te verbeteren en te optimaliseren, en dit door toedoen van gebruik van data. Dit kan leiden tot een efficiënter grondstoffengebruik, een veilige, groenere en gezondere stadsomgeving, aangenamer en duurzamer wonen, efficiënte en duurzame verplaatsing, …
Wie kan indienen? Belgische steden, gemeenten, provincies, regionale overheidsinstanties of intercommunales.

De jury zal zowel een algemene Agoria Smart City Award 2019 als 4 thematische awards uitreiken:

de Agoria Smart City Award Energy 2019

de Agoria Smart City Award Mobility 2019

de Agoria Smart City Award Digital 2019

de Agoria Smart City Award Living 2019


De prijsuitreiking vindt plaats op 26 maart 2019 tijdens het jaarlijkse Agoria Smart Cities Forum (BluePoint Brussels, August Reyerslaan 80, 1030 Brussel).